Om Oss

                  Barnas turlag er ei arbeidsgruppe underlagt Fusa Turlag. 

Målet med Barnas turlag er å inspirere born og bornefamiliar til å være ute i naturen, og at alle born skal få gleda av å leike og kose seg i naturen. Alle born mellom 0 og 12 år kan delta på våre turar og aktiviterar.            

Barnas Turlag har føljande personar med i arbeidsgruppe:

- Britt Karen Spjeld

-Kolbjørn Helland

-Synne Stagrim Håve